Shop


ASCO 34600119 – Series 346 Shuttle Valve, G1/4
Part Number:
34600119
Price:
£33.53
PDF:
ASCO 52100077 – Series 521, 5/2 Way Spool Valve, Differential Return
Part Number:
52100077
Price:
£57.98
PDF:
ASCO 52100078 – Series 521, 5/2 Way Spool Valve, Air Return
Part Number:
52100078
Price:
£56.20
PDF:
ASCO 52100079 – Series 521, 5/3 Way Spool Valve, Pressure Held W1 Return
Part Number:
52100079
Price:
£110.19
PDF:
ASCO 52100082 – Series 521, 5/3 Way Spool Valve, Pressure Release W3
Part Number:
52100082
Price:
£166.98
PDF:
ASCO 52100142 – Series 521, 5/3 Way Spool Valve, Pressure Applied W2
Part Number:
52100142
Price:
£166.98
PDF:
ASCO 60701037 – G3/8, 50-1000 Flow, DN6, 0-10V Flowtronic D Proportional Valve
Part Number:
60701037
Price:
£1,499.75
PDF:
ASCO 60701038 – G3/8, 50-1000 Flow, DN6, 0-10V Flowtronic D Proportional Valve
Part Number:
60701038
Price:
£1,414.60
PDF:
ASCO 60701045 – G3/8, 50-1000 Flow, DN6, 0-20mA Flowtronic D Proportional Valve
Part Number:
60701045
Price:
£1,499.75
PDF:
ASCO 60701050 – G3/8, 50-1000 Flow, DN6, 0-10V Flowtronic D Proportional Valve
Part Number:
60701050
Price:
£1,373.94
PDF: